onsdag 28. september 2011

Deltakende ledelse

Fellestid i dag - Tema; Strategisk lesing. Da kunne vi snakke litt IKT også .-).

Jeg hadde plukka fram litt tips og råd på nettet, og viste til flere artikkelsamlinger vi har om lesing og læring på nett. Læreren som leser med elevene på nett, og lærere som har tro på at nettlesing gir læring blir belyst i noen av disse.
 Jeg brukte også noen praktiske eksempler, der jeg hadde brukt nettet denne uka i min undervisning, både i engelsk og musikk.

Lesesenteret er en fin ressurs. Det finnes jo så mange gode råd, og jeg gleder meg til vi skal gå nærmere inn på tiltak i strategisk lesing. Da må drøftinger rundt IKTbruk på banen og de gode eksemplene fram i lyset! Håper noen fikk lyst å prøve.

Så har jeg opprettet FORUM på lærerommet i PEDIT - her måtte alle skrive innlegg eller kommentere noe i forbindelse med de siste ukenes SOL tema. Ikveld har jeg vært "Halvorsen", og kommentert inn nye utfordringer. Forumet har omtrent de samme egenskapene som blogg.

Jeg hadde også en lang prat med IKT ansvarlig på kommunen idag. Vi diskuterte smartboarder/ prosjektorer. SMS gjennom PEDIT, samarbeidsrom mellom skolene i kommunen på PEDIT.

Dette har ført til at:

 • Rektor og fått pris/tilbud på Projektorene fra IKTavd. Disse regner jeg med snart er underveis, slik at det minst kommer slikt på 5 klasserom til. Rektor er positiv, og vil ha en plan over framdrifta her. Målet er en på hvert klasserom, som lar seg ENKELT koble til.
 • Jeg har lært meg SMS gjennom Pedit, en funksjon vi har et halvt års tid men som ikke har vært i bruk. Jeg og rektor skal nå lage retningslinjer for hvordan denne skal brukes. Målet må være at dette skal være tilgjengelig for kontaktlærerne på skolen så raskt som mulig.
 • Jeg har fått opprettet et fellesrom for ressurspersonene i SOLprosjektet gjennom PEDIT- bygd det litt opp og gleder meg til å dele dette med de andre. Håper de ser mulighetene de også! 

Nå synes jeg at jeg er skikkelig flink til å få IKT mer på banen på skolen vår ......og er spent på fortsettelsen.....

søndag 25. september 2011

Lærende nettverk

Lest om dette i idag i Enstad sin bok kap. 10.
Jeg undres på om PEDIT som er vår læringsplattform har funksjoner der lærer kan "dele" med andre skoler.  Det hadde vært noe å tenke på i leseopplæringen og i kunnskapsdelingen vi skal gjennom på egen skole og i kommunen dette året.

Som skrevet tidligere skal vi innføre SOL og de ulike skolene i kommunen har sine ressurspersoner. Disse kunne jo hatt et digitalt nettverk.....må sjekke den læringsplattformen først da!

Ellers irriterer det meg VELDIG at jeg ikke får kommentert innleggene på gruppa mi. Har etterlyst hjelp på FB og venter i spenning....

lørdag 24. september 2011

Småprat om IKT

Det har nå begynt å bre seg med litt IKT diskusjoner på lærerrommet. Det passer mitt studiet ganske så bra. Har troen på at "småpraten" kan være en liten spire til en og annen forandring og utvikling faktisk.

Rektor ser at vi trenger flere interaktive tavler f.eks, og har aktivt engasjert seg for å få dette til.
Positive tilbakemeldinger fra lærere som har hatt tilgang til den ene vi har på mellomtrinnet kan gi resultater. Så får vi se hvordan det går.

Jeg har fått gode tilbakemeldinger fra min "alliert" på småskolen om MindMaster. Men hun trenger en lørdag som hun sier til å sette seg inn i verktøyet, og en fast prosjektor på sitt klasserom.

Så litt pensum
Utviklingsorientering og digitale kompetente skoler:
Samspill mellom flere viktige faktorer trengs for å få dette til.
 • Tydelig ledelse og strategi
 • Velfungerende infrastruktur..
 • Fleksible arbeismåter og fysiske rammer
 • Digitale læringsressurser.
 • Utviklingsorientert skolekultur
 • Vurderingssystemet.
 • Intergrert pedagogisk bruk.
 • Eksternt samarbeid.
Under det uthevende punktet over står bla. dette:
"En motkraft mot endringsarbeidet i skolen er den tidsklemma mange lærere rapporterer at de står i. Det handler om en meget hektisk hverdag i skolen med planlegging, gjennomføring og oppfølging av undervisningsforløp. Dermed blir det vanskelig for lærer å få tid til å skape grunnlag for endring og omstilling." (Erstad 2011, s 56)

Videre sier Erstad at det er her skoleledelsen må komme inn å skape "drivkraft" og "legge til rette" for endrings og utviklingsarbeid med bruk av digitale medier og teknologier.

Hos noen kan en interaktiv tavle på eget klasserom være en "drivkraft", for noen kan tid til å utforske sin egen PC og foreslåtte verktøy være "drivkraft" og for noen kan det være det uformelle småsnakket være "drivkraft".....kanskje blogglesing også?

Som ledere må vi ta hensyn til den varierende kompetansen og interessen innenfor fagområdet, så en tilpasset tilnærming er nok nødvendig om vi skal få til endring.

Jeg ser for meg at den uformelle IKTsmåpraten skal få blomstre en stund til.......Da får jeg jo litt å blogge om også....

Det ligger an til en flott lørdag i følge yr.no :-)

torsdag 22. september 2011

Da har jeg gjort bloggen min kjent for lærerne på skolen

Det skal bli spennende å se hvem som tørr ...eller gidder..... å skrive noen ord om sin digitale verktøy bruk i leseopplæringen.

Oppfordringen ligger iallefall ute på lærerom på vår læringsplattform, og alle har fått epost varsling....

tirsdag 20. september 2011

Nyttige lenker....for en myk start!

Jeg får ikke til å legge inn lenker i kommentarfeltet derfor legger jeg inn den fra lesesenteret her:

"Lesing og læring med internett":
http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/Fagbok%20i%20bruk_Lesing%20paa%20internett_24_29.pdf


Fikk også tidsskriftet " Rom for læring" inn på kontoret idag, der hadde de et tips om et hefte jeg kjøpte! Dette kan jeg kanskje myke opp lærerne på de laveste trinnene med, og ikke minst spesialpedagogene.

"IKT i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring"
http://www.statped.no/moduler/templates/Module_Article.aspx?id=75483&epslanguage=NO

søndag 18. september 2011

IKT inn i leseopplæringen

Lesing er et stort satsingsområde ved skolen vår dette året. Ved å bruke mye fellestid på innføring av kartleggingsverktøyet SOL (systematisk observasjon av lesing) skal vi bli flinkere til å vite hvor elevene er i sin leseutvikling, gi dem tilpasset lesestoff, øke kompetansen blandt lærerne og kunne gi bedre tilbakemeldinger direkte til eleven og til foreldrene.

SOL resultatene skal etterhvert registreres digitalt gjennom VOKAL (Vurdering Og Kartlegging av Læring) 

Den tradisjonelle leseopplæringen i barneskolen foregår i leseboka, i småbøkene, på stensilene vi lager eller i bøkene de låner på biblioteket.

Hvert klasserom på vår skole er utstyrt med to PCèr, vi har to datarom, to smartboarder og flere mobile prosjektorer. Det ser også ut til at alle elever har tilgang på PC hjemme. Alle lærere har sin egen PC. Dvs at tilgangen på digitalt utstyr ligger sånn ca. på gjennomsnittet for skolene her til lands kan jeg tenke meg.

"Digitalt kompetente skoler formes i spenningsfeltet mellom tradisjon og fornyelse. Slike skolemiljøer reflekterer over etablerte praksiser, har en forståelse av utvikling og etablerer rom for endring og fornyelse der teknologibruken kan passe inn". ( Erstad, 2011, s. 61)

Erstad beskriver "Skolen med nye handlingsrom", en skole som ser muligheter i å ta ibruk i digitale medier for å utvikle skolens pedagogiske arbeid.

Kunne leseopplæringen ved skolen blitt mer variert og motiverende ved at flere lærere brukte Pcèn i sitt arbeid med å utvikle gode lesere? Og hvordan får vi dette evt til i praksis?
Nettressurser
Internett
Pedagoiske program
Tekstbehandling
Smartboard
Verktøyene ligger jo der, men hvordan får vi lærerne til å tro at de gir læring - til å ta de i bruk - til å jobbe systematisk?

onsdag 14. september 2011

IKTTanker på toget heim.......

Tog er bra, da rekker man noen linjer på bloggen. Kjekke dager på NTNU har gitt meg mye å tenke på. Nå gjelder det bare å få dette IKT arbeidet på min skole inn i klarere rammer, støttet av fornuftige regler og god pedagogikk . Hvordan skal vi motivere lærerne til mer utprøving f.eks. Kan klare minstekrav, behjelpelige superbrukere og IKTdrypp være en "myk start"? Og kan en med slike "småtiltak" lure inn mer bruk av verktøyet i fagene.
Ang planer kjenner jeg bare til en IKT trapp som gjelder vår skole. Finnes det en overorndet kommunal plan så må jeg bli kjent med denne.....i morgen den dag!

tirsdag 13. september 2011

Da har jeg fått meg egen blogg!

I min skolelederutdanning har jeg nå fått i oppgave å lage min egen blogg. Denne skal jeg bruke aktivt for å tilegne meg kunnskap om IKT i skolen. Gjennom drøftinger på supergruppa mi skal jeg få mange gode innspill på promblemstillingene jeg legger ut. SPENNENDE!