mandag 31. oktober 2011

IKT ansvarlig på skolene

Ved vår skole er det en lærer som er IKT ansvarlig - denne har 3 t nedsatt undervisning pr uke for å drive sitt arbeid. Vi er en 1.- 7 skole, med ca 220 elever og 25 lærere.

Hvilken instruks skal slike IKT ansvarlige ha?
 Praksis ved vår skole er;

 • LMS administrator, og allviter på systemet....
 • Teknisk support
 • Teknisk installering
 • Noe innkjøp

Slik jeg ser det ALT for teknisk rettet.......

Tiden IKT ansvarlig bruker på pedagogisk veiledning både til foreldre/elever og lærere er liten. Og pedagogisk bruk av LMS er heller ikke så mye å skryte av.

Det må jo være noe som ikke stemmer her! IKT ansvarlig rekker jo ikke alt, og det tekniske spiser opp de 3 timene....

Hvilken erfaring har dere andre?

søndag 30. oktober 2011

Å påvirke oppover i systemet....

Digitale mediers gjennomslag i skolen krever at vi utvikler flernivåanalyser der ulike deler og nivåer i skolens virksomhet sees i sammenheng.....(Erstad, s. 52)

Aktuelle nivå vil da være følgende:
 • Nasjonalt
 • Lokalt
 • Institusjonelt
 • Lærerutdanning
 • Læringsmiljø
 • Kollektivt
 • Individuelt
Etter å ha operert på institusjonelt og individuelt nivå noen uker oppdager en raskt denne sammenhengen. Og det er på lokalt nivå jeg akkurat nå ser noen utfordringer. Strategiarbeidet til vår skoleeier mangler satsing, struktur, retning og oppfølging slik jeg ser det.

Raumaskolen trenger å spørre seg om den er i digital utvikling!

Så hvordan går en fram for å påvirke og sette igang prosesser?
 - fremme saken og spørsmålet på skoleledermøte, tipse om "skolementor"?
 - sende spørsmålet og tilstandsrapport til vår nytilsatte og skoleinteresserte rådmann i disse budsjett tider?
 - innlegg i lokalavisa?
Eller er det andre lure knep for å sette saken på dagsorden?

Pensumlitteraturen gir meg SÅ mange grunner til at skolene i kommunen må henge med....og vi er avhengige av satsing/strategi/retning og oppfølging fra skoleeier for å få dette til!

Yngre pedagoger, tilbakeflyttende pedagoger og morgendagens lærer (Lærerutdanningen) har forhåpentligvis kompetanse til å utnytte teknologier til læringsformål. Hva tenker de når de kommer til Rauma? Noen av de vil måtte komme til å gå tilbake til gamle og tradisjonelle undervisningsformer slik den tekniske tilstanden er ved flere skoler idag.

mandag 17. oktober 2011

Senter for IKT i utdanningen...

Ny side for meg - ble tipsa av en kollega!

Her fant jeg mye aktuelt - som "du bestemmer" klassediskusjoner om nettvett m.m. Nyttig!

http://iktsenteret.no/

lørdag 15. oktober 2011

Å lede læring

I dag er kunnskapsorganisasjoner avhengige av mennesker og deres kunnskap. Det handler om å utvikle og å spre læring. Både taus og eksplisitt kunnskap. Sjefer har det øverste ansvaret for dette, og de må lede læringen.

Sjefen er viktig for læringen. Han eller hun må vise  i ord og handlig at det fokuseres på læring.

I småpratet spres fortellinger om dyktige medarbeidere. Denne kunnskapen er ofte taus, og sjefen bør gjøre den eksplisitt. Sjefen kan i forskjellige samtaler godt fortelle om særskilt dyktige medarbeidere og forsøke å bygge rollemodeller på grunnlag av dem. Det kan f.eks handle om å henvise til dem i visse sammenhenger.

Vi kommer ikke utenom de formelle møtene. Men de kan bli færre og dermed betydelig viktigere. Sjefens viktigste oppgave på de formelle møtene er dels å formidle informasjon, dels å formidle tanker om helheten. Dette må formidles både formelt og uformelt.

En leder må skape arenaer for både formell og uformell utveksling av informasjon mellom medarbeidere og mellom sjefer og medarbeidere. Her skal han spre tanker omkring helheten, hva organisasjonen står for og hvor den er på vei.

En liten historie på helhetsforståelsen:

En mann møter en arbeider som legger stein på stein. Han spør arbeideren hva han gjør. Han får svaret: "Jeg henter en stein der og legger den her". Mannen går videre og ser en annen mann som utfører de samme arbeidsoppgavene. Spørsmålet er det samme, men ikke svaret; "Jeg er med å bygger en katedral. Det skal forresten bli den fineste i verden har sett," svarer mannen, ikke uten stolthet.

Gunnar Ekman:   "Fra prat til resultat" - om lederskap i hverdagen.  Abstrakt forlag 2004.

Implementering av IKT skjer ikke på de formelle møtene ved vår skole, den utvikles pr idag igjennom småpratet og "ulike" adhoc tiltak. De siste ukene har vi uten formalisering og bruk av møtetid ledet skolen til å komme noen skritt videre i implementeringen. I går var jeg på 1.trinn og startet skoledagen sammen med en begeistret 1.trinnslærer som endelig har fått til gang på smartboardtavla. På sin nylig gjennomførte høstferie i USA hadde hun vært på skolebesøk der interaktivtavle var mye i bruk. Hun hadde fått mange tips og ideer, og er veldig motivert for videre utprøving. Spennende, håper hun kan være en motivator når de nå skal få ekstern kursing og mange tips og råd gjennom smartskole på nett.

Men helhetsformidlingen mangler, hvor vil vi, hva er realistiske mål for videre investeringer og hva forventes av IKT bruk på vår skole, er fortsatt uklart blandt medarbeiderne. Her må det tenkes og legges realistiske planer om vi skal få med resten på "katedralbygging"

tirsdag 4. oktober 2011

Smartboardtavler

Hvordan får vi disse i bruk??

Jeg er meget spent på hva som skjer på 1.trinn utover. Hva vi kan forvente, og hva i må legge til rette for? Målet er klart: "Tavlene skal bli et funksjonelt verktøy i bokstavinnlæringen på 1.trinn"

Ønske om å få tilgang på smartboardtavlene har eksistert noen år på 1.trinn. Men hvordan blir det nå når de kommer, og vi stiller krav til bruk?
Vi har noen utfordringer når det gjelder kompetanseutvikling:
 •  http://www.smartskole.no/ - her finnes mange tips - og en brukerveiledning til notebook! Her kan vi satse på at lærerne søker kunnskap, og er aktive i sin egen læringsprosess. Men kan vi stole på det?
 • Eksterne kurs?
 • Interne kurs....er det egentlig noen her som er flinke på disse tavlene? 
 • Skal alle være med på "kursing"? Eller bare de som har tilgang på tavlene pr idag?
 • Holder det at de andre lærerne får "delt" de gode eksemplene i første omgang?

Leser i Erstad kap 6 fra to skoleledere om grunnskole..også kjente strofer fra vår skole

Nå må en ta det litt med ro, stoppe opp litt....
Dette kommer oppå alt det andre....
Det er mye enklere bare "å skrive" det....

Vi er så forskjellige på hva vi blir nysgjerrige på. Jeg håper smarboardene vekker nysgjerrihet! Jeg kopierer iallefall ut den brukerveiledningen til notebook - så får vi se!

søndag 2. oktober 2011

Småprat

Legger ut noen koblinger ang dette. Et ok verktøy i IKT implementeringen kanskje??

http://www.ledernett.no/id/37047.0

http://www.ukeavisenledelse.no/nyheter/ledelse/derfor-smalltalk/Venter også på en enkel lettlest fagbok jeg leste i Organisasjon og ledelse studiet ang småprat - husker ikke forfatter og tittel - men den gjorde inntrykk....Kunne tenkt meg en runde til med den! Håper vedkommende som har den finner den. Da har jeg den allerede i morgen!

lørdag 1. oktober 2011

Informasjon gjennom SMS

Vi har gjennom PEDIT muligheter for å sende sms til foreldre. Det er ledelsen på skolen som skal lage retningslinjer for bruk av denne funksjonen ved vår skole.  Dette har vært lite tatt i bruk til nå, og få (nesten ingen) har kjennskap til hvordan dette kan fungere.

Etter å ha lest om mobilskolen, og vært med på diskusjoner rundt privat bruk av mobiltlf i jobb, synes jeg info gjennom sms skal litt mer opp og fram.

Pr idag er det bare ledelsen og IKT ansvarlig som har rettigheter til å sende SMS gjennom PEDIT. Jeg mener at kontaktlærerne bør ha tilgang til dette så raskt som mulig.

Etter en diskusjon på lærerrommet registerer jeg at det er ulike meninger i personalet.
For å få en liten oversikt over (og deling av) ulike synspunkter, har jeg lagt dette ut i FORUM på lærerommet. Det skal bli spennende å se om noen "deler". Vi må vel uansett ta dette opp på et møte i nærmeste framtid......