søndag 30. oktober 2011

Å påvirke oppover i systemet....

Digitale mediers gjennomslag i skolen krever at vi utvikler flernivåanalyser der ulike deler og nivåer i skolens virksomhet sees i sammenheng.....(Erstad, s. 52)

Aktuelle nivå vil da være følgende:
 • Nasjonalt
 • Lokalt
 • Institusjonelt
 • Lærerutdanning
 • Læringsmiljø
 • Kollektivt
 • Individuelt
Etter å ha operert på institusjonelt og individuelt nivå noen uker oppdager en raskt denne sammenhengen. Og det er på lokalt nivå jeg akkurat nå ser noen utfordringer. Strategiarbeidet til vår skoleeier mangler satsing, struktur, retning og oppfølging slik jeg ser det.

Raumaskolen trenger å spørre seg om den er i digital utvikling!

Så hvordan går en fram for å påvirke og sette igang prosesser?
 - fremme saken og spørsmålet på skoleledermøte, tipse om "skolementor"?
 - sende spørsmålet og tilstandsrapport til vår nytilsatte og skoleinteresserte rådmann i disse budsjett tider?
 - innlegg i lokalavisa?
Eller er det andre lure knep for å sette saken på dagsorden?

Pensumlitteraturen gir meg SÅ mange grunner til at skolene i kommunen må henge med....og vi er avhengige av satsing/strategi/retning og oppfølging fra skoleeier for å få dette til!

Yngre pedagoger, tilbakeflyttende pedagoger og morgendagens lærer (Lærerutdanningen) har forhåpentligvis kompetanse til å utnytte teknologier til læringsformål. Hva tenker de når de kommer til Rauma? Noen av de vil måtte komme til å gå tilbake til gamle og tradisjonelle undervisningsformer slik den tekniske tilstanden er ved flere skoler idag.

3 kommentarer:

 1. Regner med at Rauma kommune har en Skoleutviklingsplan. Det er en 4-årig plan som rulleres hvert år, ligger ute på Nesset kommune sine hjemmesider. Det er superviktig at skoleeier, altså kommunen, har en overordnet plan som gjelder for alle skoler i hele kommunen. Både skoleeier og skole forplikter seg til å etterleve denne planen. Litt usikker på om en slik plan er påkrevd, eller om det er opp til hver enkelt kommune å ha en slik plan.

  SvarSlett
 2. Finner en kompetanseplan som er svært uinteressant i forhold til satsing, retning og struktur med tanke på pedagogisk bruk. Fokuset er LMS og andre adm.verktøy. For å ta ibruk dette trengs det PC til alle lærere. Det har vi jo! Vi har lagt oss til rutiner for adm på PC som kanskje er ok nok.

  Men det er den pedagogiske bruken jeg etterlyser, og tilgangen på teknisk utstyr og kompetanse.Her mangler vi MYE! Og vi mangler lokal satsing. Hva med 500 000 fra neste års budsjett til å å installere digitale tavler, så tar vi det derfra!??? Det hadde vært gøy å være med på et slikt prosjekt! Nå når jeg er så engasjert...........

  Jeg er nok for utålmodig, men jeg føler alle digitale læreressurser bare står og venter på å bli tatt i bruk.... og at det er så mye lurt vi kunne gjort i leseopplæringen......grrrrrr

  SvarSlett
 3. Denne utålmodige entusiasmen din må du utnytte, Nina!!! Og du kommer sjøl med gode forslag til hvordan dette kan gjøres. Det ER viktig å engasjere skoleeiernivået i dette arbeidet, men kommunene er nok ikke pålagt å lage planer for hvordan dette kan skje (eller oppdaterte planer som har gått ut på dato) - så vidt jeg kjenner til. Vi har kommunalt sjølstyre her til lands, på godt og vondt. Mest godt, tross alt.

  Mitt råd: allier deg med andre for å skape grunnlag for "gjennomslag" i kommunen, andre skoleledere i kommunen?, lærere? medlemmer av kommunestyret? - aller best ville det vært å få den nytilsatte rådmannen med på laget! Bedre å snakke med ham før du skriver i avisa, kanskje? KOmmer forresten mye an på hva du skriver, og hvordan. Jeg er spent på fortsettelsen, i alle fall!

  SvarSlett