mandag 31. oktober 2011

IKT ansvarlig på skolene

Ved vår skole er det en lærer som er IKT ansvarlig - denne har 3 t nedsatt undervisning pr uke for å drive sitt arbeid. Vi er en 1.- 7 skole, med ca 220 elever og 25 lærere.

Hvilken instruks skal slike IKT ansvarlige ha?
 Praksis ved vår skole er;

 • LMS administrator, og allviter på systemet....
 • Teknisk support
 • Teknisk installering
 • Noe innkjøp

Slik jeg ser det ALT for teknisk rettet.......

Tiden IKT ansvarlig bruker på pedagogisk veiledning både til foreldre/elever og lærere er liten. Og pedagogisk bruk av LMS er heller ikke så mye å skryte av.

Det må jo være noe som ikke stemmer her! IKT ansvarlig rekker jo ikke alt, og det tekniske spiser opp de 3 timene....

Hvilken erfaring har dere andre?

4 kommentarer:

 1. Har dere virkelig ikke mer ressurs?

  Vi er en 1-10 skole med ca 300 elever og ca 40 lærere og assistenter. Vi har 60% IKT ressurs som er fordelt på to lærere. Disse har ansvaret for all opplæring av Fronter, smartboardtavler, elev og lærere/assistent pc-er,innkjøp... Men de jobber tett sammen med rektor og IKT-ansvarlig på kommunehuset.

  Opplæring av oss samt den daglige supporten krever det meste av tida. Så snart det er snakk om innkjøp og mer innviklede tekniske problem, stepper IKT-ansvarlig fra kommunehuset inn som hjelper.

  Vi er på langt nær fornøyd med sånn vi har det. Vårt ønske er en IKT-ansvarlig i 100% stilling, dvs en som ikke har undervisning. Dette på grunn av at en IKT- ansvarlig trengs ofte på sekundet, for eksempel problem med Nasjonale prøver, en som sliter med sin bærbare PC..... Det lar seg ikke alltid gjennomføre siden disse også har endel undervisning de først og fremst må ta hensyn til.

  Skjønner dere har en jobb å gjøre med hensyn til overordnet organisering av IKT-biten.

  SvarSlett
 2. Som Hilde skriver, så har vi det mye bedre på vår skole når det gjelder ressurs til IKT-ansvarlige. Vi har diskutert en del om det skal være en eller to som deler på ressursen. Men siden vi er en 1-10 skole som er fordelt på 3 bygg, er løsningen vår foreløpig 2 personer.

  Kombinasjonen med undervisning er ikke alltid like heldig. Vi har prøvd flere varianter: Skjerme en hel dag til IKT, undervise kun i begynnelsen av skoledagen og undervise kun på slutten av skoledagen. Men behovet for hjelp og støtt melder seg ikke kun når det er satt av tid. Nei, kombinasjonen med undervisning og IKT-ansvarlig er ikke alltid like lett! Det er ikke alltid like kjekt å "mase" på den som er IKT-ansvarlig heller når han sitter opptatt med planlegging av undervisningen sin! Har ikke løsningen på dette, men drømmen må nok være å ha en person i 100%!

  Våre IKT-ansvarlige har instrukser, men vi har ikke sagt noe om pedagogisk veiledning til foreldre. Det hørtes interessant ut. Er det noen av dere som gjør dette og hvordan?

  SvarSlett
 3. Ja, nå er vel Charlottenlund vgs knapt sammenlignbar her, men likevel: Vi har 1200 elever, 250 ansatte. IKT-tjenesten vår har 5 heltidsansatte og to lærlinger... i tillegg har jeg ansvar for IKT-utviklingsarbeid/strategiarbeid. Litt enkel matematikk tilsier at vi har 4-5 ganger mer IKT-ressurs per elev enn dere. Jeg mener at en god teknisk IKT-tjeneste er nødvendig for at skolen skal ha mulighet til å drive god IKT-basert undervisning. En annen fordel vi har er at systemansvarlig både har pedagogisk utdannelse og formell IKT-kompetanse. Dette gjør at vi har gode rammebetingelser for å koble det tekniske og pedagogiske. Vår tanke er ellers at det pedaogiske IKT-arbeidet skal skje ute på avdelingene og i praksisfellesskapet. Ideellt sett er det IKT-tekniske på plass, slik at vi andre slipper å tenke på det, og kan fokusere på pedagogiske bruk. Men til tross for god personelldekning er det ikke alltid fritt for trøbligheter :)

  SvarSlett
 4. Som det framgår av kommentarene ovenfor: dette kan umulig holde for den tekniske supporten. Utstyret MÅ virke når det skal brukes, og da trenger man folk til å ta seg av det. Mange skoler har gjort gode erfaringer med å bruke lærlinger (god og billig arbeidskraft). Og noen har "spedd på" med dyktige elever. Men lærlinger og elever i slik virksomhet kan neppe blir mer enn supplement.

  Det er gode grunner til å skille mellom den tekniske supporten og den pedagogiske veiledningen. De som har den tekniske innsikten, trenger ikke være de som skal lede den pedagogiske utviklingen. Hvordan man leder den pedagogiske utviklingen på dette området vil avhenge sterkt av hvilken skole man jobber på: stor eller liten, grunnskole eller videregående. Den pedagogiske utviklingen må skje så nært det fagområdet og det nivået lærerne underviser innenfor.

  SvarSlett