lørdag 5. november 2011

LMS - pedagogisk bruk!

Vegen til suksess treng ikkje vere lang, men det er 5 fasar eg meinar ein må innom før ein kan kalla innføringa av LMS på ein skule for ein suksess:
·        Føresetnadar
·        Oppstart
·        Implementering
·        Dagleg bruk
·        Utfordringar
Det er først når ein har kome så langt at du tenker på den daglege bruken, og det dukkar opp utfordingar som følgje av den daglege bruken på skulen at LMS har blitt ein suksess. Det betyr nemleg at ein brukar systemet og at ein ynskjer å løyse daglege arbeidsoppgåver gjennom LMS

Dei fire K`ar
Det første som må vere på plass når ein skal jobba med innføring av LMS er ein plan for arbeidet. Det er viktig at ein på førehand gjer seg opp meiningar om kva, kven, korleis og kvifor:

Kva skal ein bruke LMS til?
Kven skal bruke LMS?
Korleis skal ein bruke LMS?
Kvifor skal ein bruke LMS?

Oppstart og implementeringsarbeid har foregått i noen år nå, mye er prøvd ut og mange kjenner til verktøyene. Mye "strander" likevel når vi kommer til daglig bruk! Utprøvingen har for mange vært et lite blaff og kanskje lite overbevisenede som dugende verktøy, samt dårlig fulgt opp av ledelsen. Det har blitt litt for mye opp til hver enkelt, som så mye annet.

Skuleleiinga si rolle
Grunnen til at eg tek opp skuleleiinga i eit eige kapittel er at dette er ein viktig føresetnad for at LMS skal bli ein suksess. Det er faktisk kritisk at skuleleiinga er involvert i alle fasar rundt arbeidet med LMS. Utan at skuleleiinga tek stilling til LMS, brukar LMS og gjev klare retningsliner og forventningar nedover i organisasjonen. Endar ein opp med at det kunn er eldsjelene og dei som har eit personleg ynskje om å bruke systemet som gjer det. Og dette er ikkje ein heldig situasjon, som eg sa under spørsmålet "Kven skal bruke LMS?", så vil ein då miste mange av fordelane med eit LMS.
Det blir difor viktig at skuleleiinga brukar LMS i sitt arbeid mot lærarar og andre tilsette ved skulen. Måtar ein kan og bør gjere dette på er ved hjelp av personalrom.


På vår LMS har vi LÆRERROM. Vi prøver nå å gjøre dette til et mer aktivt rom. Her legger vi ut info, aktuelle linker, debatter, referater, planer osv. Slik kan lærerrom bli et nyttigere rom enn det har vært tidligere. Jeg erfarer at flere er innom...det er bra.

UKENS OPPGAVE:
I fellestid denne uka har vi hatt LMS på agendaen.
Målet er klart; Vi ønsker mer pedagogisk bruk av vår LMS.

Da må vi se nærmere på de fire K ène.

Kva? - læring!
Kven? - elever, lærere,foreldre!
Korleis? - pedagogisk!
Kvifor? - delelig, enklare, digitalt, motiverende!

Oppgaven var slik:
Alle skulle i sin neste arbeidsplanperiode se på leseopplæringa (vår satsing) for perioden. Så skulle de vurdere om de kunne ta i bruk noen av verktøyene i LMS både i undervisningen og i oppgaver elevene skulle jobbe med.
Dette førte til at:
·        Det ble lagt ut lydfiler
·        Det ble lagt ut lydinnspiller
·        Det ble laget digitale oppgaver, flervalgsoppg, innleveringer som skal vurderes.
·        Det ble opprettet diskusjonsforum.
·        Det ble opprettet skriveverksted.
·        Det ble lagt ut nyttige linker.
·        Kanskje vi får nye artikler i klasseavisene?

Jeg håper at dette har gitt noen et ekstra puff for å øke den daglige bruken. Så kan vi i fortsettelsen få mange gode praksis eksempler å presentere.
Da gjelder det for ledelsen å følge med, gripe fatt i disse og få de fram i lyset!


Det ligger mye godt stoff i den henviste litteraturen i arbeidet med LMS synes jeg.


Alt i kursiv er henta fra "IKT - i skulen. Kva -kven - kvifor -korleis?" Eva Bratvold og Frode Kyrkjebø. (Tove har lagt ut linkt på FB! FOLE BRA!)

7 kommentarer:

 1. God morgen:)

  Jeg tror også at LMSèn kan være innfallsport til mer bruk av IKT i skolen. Men en utfordring her er at ved vår skole er pCène plassert på et eget datarom - dermed blir ikke pcèn en naturlig del av undervisningen. Dermed blir bruken av LMSèn i stor grad brukt til hjemmearbeid. Kan det være med på å skape digitale skiller?

  SvarSlett
 2. Mye bra arbeid på skolen deres. Imponert! Har også lest linken på Tove sin FB,mange gode innfallsvinkler. For å implementere IKT i skolen må de 4 K-ene være godt gjennomtenkt på forhånd.

  En ide til Bjørn sin kommentar: Har fått med meg at dere har en del Smartboard, hvis dere i tilegg kan montere minst en PC på hvert klasserom, kan dere la elevene rullere på å bruke den gjennom dagen. Slik kan elevene enkelt ta ibruk LMS til mindre arbeid på skolen.

  Helt klart som Bjørn skriver at kommunens økonomi og prioriteringer er også med på å skape digitale skiller på skolene i Norge.

  SvarSlett
 3. Et par PC pr klasserom har vi, men det er den rulleringen som er vanskelig å organsiere. Så her trenger vi tips. I småskolen har jeg erfart at PC arbeid på en stasjon fungerer. På mellomtrinnet er det nok mer slik at alle gjør ting mer likt og samtidig. Her har vi en utfordring med arbeidsmetodene...

  En annen ting vi har diskutert er i hvor stor grad en kan åpne opp for at elever kan ta med sin egen PC - f.eks en bestemt uke dag, en bestemt prosjektperioden - hele tiden?? Har vi lov å åpne for dette på mellomtrinnet, hva må evt klarerest. Noen trinn har allerede prøvd dette og TEKNISK så fungerer det helt utmerket!

  Hører fra andre skoler at bærbare i trillekommode kan by på tekniske utfordringer, har dere i Eidsvågen noe slikt?

  SvarSlett
 4. På vår skole har vi klassesett(20-42 stk) med bærbare PCer fra 1-10. På småskolen har vi i tilegg et par stasjonære på hver klasserom. På mellomtrinnet og ungdomsskolen har vi i tillegg til bærbare i trillevogner, egne datarom som rommer en klasse i gangen! Vet vi er ganske godt utstyrt.

  SvarSlett
 5. Pedagogisk bruk av LMS, spennende og mye godt arbeid!

  Vi er som tidligere sagt godt i gang med dette og får det inn via prosjektet som vi er med i fra Volda, Fagtekst (viser til blogginnlegg som Hilde hadde).

  Men der er nok ikke alt som er like bevisst og gjennomtenkt. Ikke alle 4 K-ene er gjennomtenkt, så der har vi en jobb å gjøre for at vi skal lykkes! Og som Hilde sier utstyret stopper det ikke på!

  Ang. åpne for at elevene kan ha med egen PC:
  Her føler jeg det blir en del ting som må tenkes igjennom først. Hva med de som ikke har PC? Får en frem forskjellene i samfunnet enda mer? Hva med virusspredning og oppkobling mot skolen sitt nett?

  SvarSlett
 6. Virker som dere arbeider godt og systematisk med LMS. Jeg ser tre klare lederutfordringer/-oppgaver:
  -stille (minimums)krav
  -følge opp: blir kravene oppfylt?
  -holde liv i debatten om mål og midler (og det blir dere neppe ferdige med ...)

  SvarSlett
 7. Frode Kyrkjebø var inntil nylig Fronteradministrator i Sør-Trøndelag Fylkeskommune, og han har mye fornuftig å fare med. Før han hadde jeg samme rolle i fylket, og jeg kan slutte meg til mange av de erfaringene som her er nevnt. LMS er en god innfallsport, en trygg havn når det andre virker for stormfullt og risikabelt. De etablerte LMSene har også mange fordeler i form av sikre/oversiktlige systemer, gode backuprutiner og trygge (innloggings)rammer som mange freeware-verktøy med samme funksjoner mangler.
  I Sør-Trøndelag fylkeskommune tok Fronterbruken først av etter innføringen av bærbare PCer til alle elever. Det er først da en virkelig får glede av LMSenes fortreffelighet. Har en ikke en slik dekning er jeg enig i at LMS-satsning kan forsterke digitale skillelinjer. Jeg kommer ikke utenom andre alternativer en enn god rulleringsplan, som er nevnt. Hva med mulighet for å kjøpe inn rimeligere PCer? Nettbrett? Hva med å bruke mobil-apper? Det skjer en utvikling i retning billigere og lettere enheter som er spennende å følge nå...

  SvarSlett