lørdag 1. oktober 2011

Informasjon gjennom SMS

Vi har gjennom PEDIT muligheter for å sende sms til foreldre. Det er ledelsen på skolen som skal lage retningslinjer for bruk av denne funksjonen ved vår skole.  Dette har vært lite tatt i bruk til nå, og få (nesten ingen) har kjennskap til hvordan dette kan fungere.

Etter å ha lest om mobilskolen, og vært med på diskusjoner rundt privat bruk av mobiltlf i jobb, synes jeg info gjennom sms skal litt mer opp og fram.

Pr idag er det bare ledelsen og IKT ansvarlig som har rettigheter til å sende SMS gjennom PEDIT. Jeg mener at kontaktlærerne bør ha tilgang til dette så raskt som mulig.

Etter en diskusjon på lærerrommet registerer jeg at det er ulike meninger i personalet.
For å få en liten oversikt over (og deling av) ulike synspunkter, har jeg lagt dette ut i FORUM på lærerommet. Det skal bli spennende å se om noen "deler". Vi må vel uansett ta dette opp på et møte i nærmeste framtid......

1 kommentar:

  1. Spennende Nina. Gleder meg til å følge med på hva utfallet blir hos dere. Vi er virkelig i bakleksa når det gjelder SMS-kontakt med hjemmet. Har faktisk aldri vært noe tema enda hos oss. Noen kontaktlærer bruker sin egen telefon til å sende ut felles SMS-er til klassen sin, men vi har ikke et fellessytem over læringsplattformen, som hos oss er Fronter.

    SvarSlett