lørdag 15. oktober 2011

Å lede læring

I dag er kunnskapsorganisasjoner avhengige av mennesker og deres kunnskap. Det handler om å utvikle og å spre læring. Både taus og eksplisitt kunnskap. Sjefer har det øverste ansvaret for dette, og de må lede læringen.

Sjefen er viktig for læringen. Han eller hun må vise  i ord og handlig at det fokuseres på læring.

I småpratet spres fortellinger om dyktige medarbeidere. Denne kunnskapen er ofte taus, og sjefen bør gjøre den eksplisitt. Sjefen kan i forskjellige samtaler godt fortelle om særskilt dyktige medarbeidere og forsøke å bygge rollemodeller på grunnlag av dem. Det kan f.eks handle om å henvise til dem i visse sammenhenger.

Vi kommer ikke utenom de formelle møtene. Men de kan bli færre og dermed betydelig viktigere. Sjefens viktigste oppgave på de formelle møtene er dels å formidle informasjon, dels å formidle tanker om helheten. Dette må formidles både formelt og uformelt.

En leder må skape arenaer for både formell og uformell utveksling av informasjon mellom medarbeidere og mellom sjefer og medarbeidere. Her skal han spre tanker omkring helheten, hva organisasjonen står for og hvor den er på vei.

En liten historie på helhetsforståelsen:

En mann møter en arbeider som legger stein på stein. Han spør arbeideren hva han gjør. Han får svaret: "Jeg henter en stein der og legger den her". Mannen går videre og ser en annen mann som utfører de samme arbeidsoppgavene. Spørsmålet er det samme, men ikke svaret; "Jeg er med å bygger en katedral. Det skal forresten bli den fineste i verden har sett," svarer mannen, ikke uten stolthet.

Gunnar Ekman:   "Fra prat til resultat" - om lederskap i hverdagen.  Abstrakt forlag 2004.

Implementering av IKT skjer ikke på de formelle møtene ved vår skole, den utvikles pr idag igjennom småpratet og "ulike" adhoc tiltak. De siste ukene har vi uten formalisering og bruk av møtetid ledet skolen til å komme noen skritt videre i implementeringen. I går var jeg på 1.trinn og startet skoledagen sammen med en begeistret 1.trinnslærer som endelig har fått til gang på smartboardtavla. På sin nylig gjennomførte høstferie i USA hadde hun vært på skolebesøk der interaktivtavle var mye i bruk. Hun hadde fått mange tips og ideer, og er veldig motivert for videre utprøving. Spennende, håper hun kan være en motivator når de nå skal få ekstern kursing og mange tips og råd gjennom smartskole på nett.

Men helhetsformidlingen mangler, hvor vil vi, hva er realistiske mål for videre investeringer og hva forventes av IKT bruk på vår skole, er fortsatt uklart blandt medarbeiderne. Her må det tenkes og legges realistiske planer om vi skal få med resten på "katedralbygging"

5 kommentarer:

 1. Hei Nina!

  Jeg liker dine lederinnstillinger innenfor IKT. For meg ser det ikke ut til at det kun er småprat og adhoc møter. Det at du viser interesse for smarboardtavler m.m, får lærere som tenner og ser nytten, forteller suksesshistorier og følger opp med småprat er virklig flott. Her ser det ut til at du gjør veldig mye bra!!

  SvarSlett
 2. Bra Nina! Liker den lille historien din. Tenk om vi får alle til å tenke mer helhetlig også med tanke på IKT.

  Sjefen er viktig for læring på den måten at han/hun må legge til rette og implementere det i organisasjonen, men det er ikke alltid like enkelt å vite hvilke metode en skal bruke. Artig at en av dine lærere er heltent etter å ha sett interaktive tavler i bruk. Kanskje vi må rundt om på hospitering, ikke alltid like enkelt å være profet i eget hus.

  SvarSlett
 3. Ja, denne likte jeg også Nina :)
  Vi har så lett for å glemme helheten - både vi som ledere og lærerne våre! Som leder er det lett å tenke på investeringene: Har vi nok utstyr og det nyeste? Og glemmer både læring og mål. For lærerne våre blir det ikke bare å sette seg inn i hvordan en bruker utstyret (lære seg bruken), men også å vite/forstå hva/når en kan bruke det.

  Vi som ledere må være og er inspiratorer for våre lærere - men det er også mange inspiratorer blant lærerne våre som er viktig å se og trekke frem!

  SvarSlett
 4. Interessante tanker om lederens rolle i forhold til IKT-utviklingsarbeid her! Jeg har mest tro på det du skriver i forhold til å løfte frem lærere som fungerer som gode rollemodeller. Det å gi disse spillerom og integritet tenker jeg er viktig. Lærerne som viser engasjement i forhold til utviklingstiltak, trenger vår fulle støtte. Jeg tenker også at det er viktig at lederen er en rollemodell selv - jeg har sett for mange skoleledere som tviholder på overheaden, samtidig som de i neste setning snakker om fortreffeligheten ved digitale hjelpemidler... dette har til syvende og sist å gjøre med å stille de samme krav til oss i en slik rolle som vi bør gjøre til undervisningen: Vi må fremstå som valide og reliable...

  SvarSlett
 5. Så mye velformulert klokskap, både i hovedinnlegg og kommentarer! DEet er rett som du sier, Nina: det er en lederjobb å skape helhet. Men samtidig: helheten blir ofte til underveis. Michael Fullan (2005, 2007, 2008) legger vekt på at vi ikke må planlegge oss fordervet. Dess mer vi planlegger, dess mindre får vi enkelte ganger utført. Dette betyr ikke at planer er unødvendige, men de må være handlingsorienterte. Ideene kommer ofte etter gjøringene. Og som du sier: viktig læring skjer mellom de formelle møtene, når vi eksperimenterer, prøver oss fram, lykkes litt og mislykkes litt.

  SvarSlett