lørdag 19. november 2011

Digital kompetanse blant lærere - digitale skiller....

"Lærere tar ibruk ny teknologi ved hjelp av prøving og feiling på egenhånd.
Ulempen med denne typen mer uformelle og ustrukturerte  opplæringsformer er at kompetanseutvikling av lærere privatiseres og faller utenfor skolens strategiske satsing på utvikling av lærerkompetanse"

Derfor trenger lærere:
TID til å utforske/prøve ut pedagogiske verktøy og pedagogisk programvare.
FORPLIKTENDE PLANER og MÅLRETTETE RESSURSER til en strategisk kompetanseheving av dagens lærere.

Dette kan være med på å løfte oss fra "grunnkurset" alle lærere har hatt med egen PC noen år. Får vi  mer tid, får vi kanskje trent oss litt mer. Og får vi trent kan vi bli gode. Om målsetningen er klar og forpliktende........kan vi jevne ut digitale skiller mellom lærere og skoler med en slik strategi??


UTDANNING nr. 19 " Lærere og IKT. Digitale utfordringer"

5 kommentarer:

 1. Høres bra ut i teorien, men uansett hvor mye tid en setter av og hvor mange forpliktende planer og målrettede ressurser, vil det alltid være noen som er mer ivrig enn andre. De jobber i tillegg med prøving og feiling hjemme på egenhånd. Men det burde kanskje alle gjøre. Husk at alle i undervisningsstillinger har ubunden tid, på vår skole utgjør det ca. 10 timer pr uke. Jammen en god del tid til å prøve og feile på dataen. Kastet ut en brannfakkel nå kanskje!

  Som Nina sier vil det nok utjamne de digitale skillene mellom klasserommene på en skole hvis en organiserer implementering på en strategisk måte med målrettede ressurser og forpliktende planer!

  SvarSlett
 2. IKT-utprøving må nok inn på planer for møtetid, ja. Bare på denne måten kan en sikre seg at alle lærere tar del i utviklingsarbeidet. Prøving og feiling på egenhånd bør nok være en del av den ubundne tidsbruken - men den har vi som skoleledere mindre styring på, og ikke alle vil prioritere å bruke denne tiden til dette. De trenger en plattform i form av forpliktende samarbeid/opplæring i bunn. Forhåpentligvis tar de med seg grunnlaget for utprøving når de forbereder neste undervisningsøkt :)

  SvarSlett
 3. Jeg har stor tro på kursing og workshop i den bundne tiden (møter/fellestid), med flinke IKT-ansvarlige og lærere tilstede. Og ved å sette klare kortsiktige mål for hva en skal kunne til enhver tid, stilles det krav og en får alle med seg! Men det er nå en gang slik at noen har lett for å lære IKT og noen ikke fult så lett, sånn er det vel på alle felt. Det er her bruk av den ubundne tiden kommer inn mener jeg! Kravene til den enkelte er der, med mål og det er lagt tilrette for å kunne mestre dem, men tiden hver enkelt trenger for å nå dit er forskjellig!

  SvarSlett
 4. Viktig å ta godt vare på ressurspersonene på skolen, de som flyr først i flokken på grunn av interesse og engasjement. Dyrk dem, slik at de blir i stand til å bistå kolleger når de trenger det, der de trenger det. Og så må vi ha mage til å leve med forskjellighet blant lærer og elever, bare den ikke sprenger grensene for det vi kan akseptere.

  SvarSlett
 5. Jeg har også tro på å dyrke spydspissene. Smådrypp bør være ukentlig på fellesstid. Lærere er generelt opptatt av elevenes læring, derfor må mange av smådryppene være rettet mot elevens læring. Mye av IKT fokuset i vår kommune har vært av det administrative slaget - faktsik alt for mye!

  SvarSlett